AVIM cho Firefox

Cám ơn!

Bạn đã cài đặt AVIM cho Firefox, công cụ tiện lợi nhất để nhập tiếng Việt trên Web.

Những gì mới trong phiên bản này

Lịch sử phiên bản đầy đủ

Tìm hiểu thêm về AVIM

Gửi phản hồi

AVIM được cải thiện liên lục nhờ bạn gửi ý kiến:

Xin chân thành cám ơn!